Họ Trương Vân Dương, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
News
Trương Mạnh Cường Cập Nhật Gia phả họ Trương Quang Tại Đà nẵng
December 9, 2018 - 2:41:46 p.m.

 

Hiện tại dòng họ Trương Quang ở Vân Dương- Hòa Liên- Hòa Vang- Đà nẵng do mất gia phả(trong chiến tranh) nên chỉ còn lại một tấm phả đồ. Nhưng với quyết tâm làm lại Gia phả cho dòng họ mình. Dựa trên tấm phả đồ cũ anh Trương mạnh Cường là con cháu của dòng họ hiện cư ngụ tại Hải phòng đã tiến hành xây dựng lại bộ gia phả. Bộ gia phả này bắt đầu từ tấm Phả đồ còn lại và sẽ được cập nhật, chỉnh sửa từ nay về sau. Tiếp theo thu thập thông tin thành viên và các gia đình trong dòng tộc đang sinh sống trên mọi miền của tổ quốc, để bổ sung thêm cho Gia phả được đầy đủ hơn. 

Favorites
Slide show
This family tree has no images to display.
Statistics — Họ Trương Vân Dương, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng

This family tree was last updated on April 30, 2019.

Individuals
Males
85
45.7%
Females
101
54.3%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
317
Total users
53
Upcoming events
No events exist for the next 7 days.
On this day
No events exist for today.
Slide show
This family tree has no images to display.